Thermotec - tepelná izolace

Nabídku výrobků Thermotec naleznete níže pod tímto textem!

http://tuning-individual.cz/foto/Thermotec/thermotec-logo.jpg

Thermotec USA je špičkou ve své třídě!

Thermotec nabízí širokou škálu výrobků, které mají zásadní vliv na odvod nebo regulaci tepla motorových, výfukových a jiných částí vozidla.
Thermotec věnuje nemalé prostředky na výzkum, zpracování a použití materiálů pro své výrobky.
S jejich použitím lze snížit teplotu nasávaného vzduchu (tepelným odstíněním sacího potrubí páskou Thermotec, případně použitím kevlarových izolačních hmot od stejného výrobce, snížit teplotu vstřikovaného paliva (stejným postupem), zvýšit teplotu výfukových plynů (omotáním teplotně izolační páskou Thermotec, čímž zároveň nížíte vyzařování tepla z výfukových svodů) a samozřejmě snížit teplotu v motorovém prostoru což má krom jiného kladný vliv na zvýšenou životnost elektrických a elektronických komponentů.

thermotec tepelná izolace

S výrobky Thermotec docílíte lepší tepelné stability tam kde je to potřeba. Samozřejmě s kladným nárůstem na výkon motoru a jeho životnost. Např. instalace termopásky na výfukové svody či potrubí má příznivý vliv na zrychlení výplachu válců a zejména sníží teplotu okolí tím, že zmírní tepelné vyzařování z výfukových svodů či potrubí.

thermotec termopáska

http://tuning-individual.cz/foto/Thermotec/thermotec_logo.jpg


Před
stavte si výfukové plyny jako těžkou kapalinu, jako aditivum pro oleje. Jestliže tekutina putuje dolů kolem válce v motorovém prostoru za studena,pohybuje se velmi pomalu. Pokud zahřejete tuto kapalinu, hustota se změní, kapalina zřídne. Reaguje na teplo zvyšuje její rychlost. Výfukové plyny reagují stejným způsobem. Vyšší teploty v systému, zvyší průtok výf. plynů systému. Z toho vyplývá jak je důležité udržovat vyšší teploty ve výfukovém systému.

Thermo-tec má několik "konkurentů",  nicméně žádný z nich nedosahuje tak vynikajících výsledků. Prostřednictvím vlastního zpracování anorganických materiálů, vyvinuli jedinečnou schopnost vést teplo po jejho povrchu. To zajišťuje rozvod tepla v celém systému, který poskytuje izolaci bez vytváření horkých míst. Vodivost je přesně taková, kolik je potřeba pro boj s problémy tepla vyzařovaného výfukovým systémem. Tento produkt byl vyvinut během 3let intenzívního výzkumu a vývoje. Konkrétně jde o to, aby izolace systému fungovala stále a poskytla pouze správné množství izolačních vlastnosti. Je velmi důležité, aby se zamezilo pouze určitému množství tepla. Buďte opatrní při použití jakýchkoliv jiných - neznačkových produktů, které jiní výrobci nabízejí pro tento účel.
Thermo-Tec udržuje křehkou rovnováhu vysoké teploty materiálu pro kontrolu správné výši odvodu tepla.

Thermotec páska - jak funguje v čem je lepší?

Představte si píst pohybující se ve válci. Každý cyklus (otočení pístu ve válci), vytvoří za sebou vacuum. Tento podtlak zhoršuje výplach válce. Se zvýšením rychlosti těchto cyklů se tato negativní vlastnost zvyšuje. Při zvýšení rychlosti otáček se zvyšuje také doba, po kterou je tento negativní podtlak v systému. Zvýšením/udržením teploty výfukových plynů v celém systému, způsobíte zvýšení výkonu v mnoha ohledech.
Výkon motoru lze podobnými principy ovlivnit mnoha různými faktory. Za prvé, snížení teploty nasávaného vzduchu a dodáním chladnějšího paliva. Zvyšování vyplachovacího efektu umožní motoru "dýchat" efektivněji. A to v mnoha ohledech. Např. při přeplňování kompresorem nebo turbodmychadlem, dochází ke stlačení spalin ze spalovací komory, toto vytváří negativní podmínky, tzv. čerpací ztráty. To je ztráta energie v důsledku toho, že píst tlačí tyto výf. plyny do systému a mimo systém. Zvýšené vyplachování nejen snižuje čerpací ztráty, ale také umožňuje efektivnější čištění spalin ze spalovací komory. To znamená čistší vzduch palivové směsi, což je velkým přínosem. Kladný vliv na vyplachování mají výhody nasávaného vzduchu i paliva (zmiňované snížení teploty např) během fáze překrývání sacího zdvihu. Během této fáze, jakmile sací a výfukové ventily jsou otevřeny, výfukové plyny vytvoří vakuum. Účinek,  který táhne vzduch palivové směsi při vyšší rychlosti.
Jak vidíte, existuje mnoho výhod použití výrobků Thermotec.

Thermotec thermopáska

Nahlédněte do nabídky:
Mobil: +420 725 626 276      Po-Pá 9-18 hod
E-mail: info@tuning-garage.cz